ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
หน้าแรก
 
รหัสใบสินค้า :  
539          จำนวนผู้ชม ( 1545 ) คน


 ปั๊มหอยโข่ง plurijet pedrollo (self-priming)

ปั๊ม เพดโดโล่,PLURIJET, PLURIJETm 3/80, PLURIJETm 4/80, PLURIJETm 3/100,PLURIJETm 4/100, JCRm 1c, JCRm 1B, JCRm 10H, JCRm 15H,JCRm 10M, JCRm 15M, AIS1340, Presure Tanks, เพดโด่โร่ pedrollo, ปั๊มน้ำอเนกประสงค์, ปั๊มแรงดันสูง, ปั๊มฉีดพ่นละอองฝอย, ปั๊มสารพัดประโยชน์, ปั๊มสูบแทงก์, ปั๊มสูบเข้าถังน้ำ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มฉีดพ่นหมอก, pedrollo ปั๊ม
 
 Peripheral Water Pumps  Self-Priming Water Pumps  Borehole Water Pumps
 PK
 PKS
 PQ
 PQ 3000
 PQA
 PV
 PQ-Brass
 JSW
 JCR1
 JCR2
 PLURIJET 80-100
 PLURIJET 90-130-200
 CK
 PQA
 PVXC
 4SR
 6SR
 4Block
 NK
 DAVIS
 
 Centrifugal Water Pumps  Multi-Stage Water Pumps  Submersible Sewage Pumps
 CP Water Pump
 CP 220/230/250 Water Pump
 HF Water Pump
 HF High Flow Water Pump
 NGA Water Pump
 F Water Pump
 2CP
 2-5 CR
 VX
 MC10
 VXC 35-45
 VXC 50-70
 MC
 PVXC
 PMC
 
 Vertical Water Pumps  Stainless Steel Water Pumps  Submersible Drainage Pumps
 VL2
 VL4
 MK
 AL-RED Water Pump
 PRO NGA Water Pump
 2-5CR Water Pump
 JCR1 Water Pump
 JCR2 Water Pump
 TOP Water Pump
 RX Water Pump
 RX Vortex Water Pump
 VX-I Water Pump
 MC-I Water Pump
 D Water Pump
 ZX
 


 
 คำค้นหา: ปั๊ม เพดโดโล่,plurijet, plurijetm 3/80, plurijetm 4/80, plurijetm 3/100,plurijetm 4/100, jcrm 1c, jcrm 1b, jcrm 10h, jcrm 15h,jcrm 10m, jcrm 15m, ais1340, presure tanks, เพดโด่โร่ pedrollo, ปั๊มน้ำอเนกประสงค์, ปั๊มแรงดันสูง, ปั๊มฉีดพ่นละอองฝอย, ปั๊มสารพัดประโยชน์, ปั๊มสูบแทงก์, ปั๊มสูบเข้าถังน้ำ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มฉีดพ่นหมอก, pedrollo ปั๊ม,  อิตาลี, ปั๊ม เพดโดโล่,plurijet, plurijetm 3/80, plurijetm 4/80, plurijetm 3/100,plurijetm 4/100, jcrm 1c, jcrm 1b, jcrm 10h, jcrm 15h,jcrm 10m, jcrm 15m, ais1340, presure tanks, เพดโด่โร่ pedrollo, ปั๊มน้ำอเนกประสงค์, ปั๊มแรงดันสูง, ปั๊มฉีดพ่นละอองฝอย, ปั๊มสารพัดประโยชน์, ปั๊มสูบแทงก์, ปั๊มสูบเข้าถังน้ำ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มฉีดพ่นหมอก, pedrollo ปั๊ม,  Italy,  ปั๊ม เพดโดโล่,plurijet, plurijetm 3/80, plurijetm 4/80, plurijetm 3/100,plurijetm 4/100, jcrm 1c, jcrm 1b, jcrm 10h, jcrm 15h,jcrm 10m, jcrm 15m, ais1340, presure tanks, เพดโด่โร่ pedrollo, ปั๊มน้ำอเนกประสงค์, ปั๊มแรงดันสูง, ปั๊มฉีดพ่นละอองฝอย, ปั๊มสารพัดประโยชน์, ปั๊มสูบแทงก์, ปั๊มสูบเข้าถังน้ำ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มฉีดพ่นหมอก, pedrollo ปั๊ม,  262,
     
ติดต่อพนักงานขาย โทร: 0-868-1395, 0-2868-1127-9 แฟกซ์: 0-2458-1257
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com