MPT SUPPLY เครื่องมือช่าง เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือโรงงาน
หน้าแรก
คลิกขอเสนอราคา
 

 โตโยกซ์ TOYOX

toyox โตโยกซ์
  ท่อ โตโยกซ์
  ข้อต่อ โตโยกซ์
  แคลมป์รัดท่อ โตโยกซ์
กระดูกงูพ่นน้ำยา โตโยกซ์

รายการสินค้าประเภท : ท่ออุตสาหกรรม

คำเตือน!

แรงดันใช้งานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ โปรดดูรายละเอียดให้ตรงกับขนาดที่ต้องการใช้

TOYORON HOSE TOYORON HOSE

( สายยางอเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 4-75 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
HYBRID TOYORON HOSE HYBRID TOYORON HOSE

( สายยางอเนกประสงค์แบบพิเศษโค้งงอได้สูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 15-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
SUPER TOYORON HOSE SUPER TOYORON HOSE

( สายยางอเนกประสงค์ทนน้ำมัน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-75 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOSIGNAL HOSE TOYOSIGNAL HOSE

( ท่ออเนกประสงค์ทนแรงดันสูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนแรงดันสูง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 9-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOSPRING HOSE TOYOSPRING HOSE

( สายยางดูดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน )

 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-100 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYORING HOSE TOYORING HOSE

( ท่อดูดอเนกประสงค์ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 9-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TTT PVC LAY FLAT HOSE TTT PVC LAY FLAT HOSE

( สายส่งน้ำพีวีซี )

 • โค้งงอได้ดี : ◎
 • งานแรงดัน : ๐
 • ทนต่อสภาพแวดล้อม : ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 40-204 รายละเอียดท่อตามขนาด -10 ถึง 65
TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS HOSE

( สายยางอาหารอเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOFOODS-S HOSE TOYOFOODS-S HOSE

( สายยางดูดอาหารอเนกประสงค์ )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 25-100 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYORING-F HOSE TOYORING-F HOSE

( สายยางดูดอาหารอเนกประสงค์ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ◎
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 15-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
ECORON HOSE ECORON HOSE

( สายยางอาหารทนสารเคมี )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyolefin 6-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
ECORON-S HOSE ECORON-S HOSE

( สายยางดูดอาหารทนสารเคมี )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ๐
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyolefin 25-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
TOYOFUSSO HOSE TOYOFUSSO HOSE

( สายยางทนเคมีพิเศษ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ◎
 • ผิวในลื่น ไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ◎
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 9-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOFUSSO-E HOSE TOYOFUSSO-E HOSE

( สายยางทนเคมีพิเศษ กันไฟฟ้าสถิต )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ◎
 • ป้องกันไฟฟ้าสถิต: ◎
 • ผิวในลื่น ไม่ติดขัด ไม่มีสิ่งตกค้าง: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ◎
 • ไม่มีกลิ่น: ◎
 • ทนสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • มีความใส: ◎
 • ทนความร้อน: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 12-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE HOSE

( ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 4.8-50.8 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-S HOSE TOYOSILICONE-S HOSE

( สายยางดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-S2 HOSE TOYOSILICONE-S2 HOSE

( สายยางดูดทนความอเนกประสงค์ พร้อมด้ายถัก 2 ชั้น )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-50 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 150
TOYOSILICONE-P HOSE TOYOSILICONE-P HOSE

( สายยางดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ ทับไม่แบน )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • มีมาตรฐาน FDA: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 12-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 100
HYBRID TOYOSILICONE HOSE HYBRID TOYOSILICONE HOSE

( สายยางดูดทนความร้อนแบบพิเศษระยะโค้งงอสูง )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • เป็นฉนวน: ๐
 • คงรูป: ◎
 • ทนการกัดกร่อน: ๐
 • ไม่มีกลิ่น: ๐
 • ทนสารเคมี: ๐
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • มีความใส: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • ทนความร้อน: ◎
 • งานแรงดูด: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Silicone 19-38 รายละเอียดท่อตามขนาด -30 ถึง 130
TOYOFUSSO-S HOSE TOYOFUSSO-S HOSE

( ท่อดูดทนเคมีพิเศษ )

 • Meet Food Sanitation Act: ◎
 • ฉนวนกันความร้อน: ◎
 • งานโค้งงอได้ดี : ◎
 • ลื่น ไม่ติดในท่อ: ◎
 • ไม่ปนเปื้อน: ◎
 • มีกลิ่นน้อย: ◎
 • ทนต่อสารเคมี: ◎
 • ทนน้ำมัน: ◎
 • ความโปร่งใส: ◎
 • ทนต่อความร้อน: ○
 • งานดูด(สูญญากาศ): ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Tetrafluororesin 15-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 80
HYBRID TOYOFOODS HYBRID TOYOFOODS

( สายยางอาหารอเนกประสงค์โค้งงอได้สูง )

      ◎ไม่จำเป็นต้องกำจัดเเยกประเภท: ◎

 • ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น): ◎
 • ฉนวนกันความร้อน: ○
 • งานโค้งงอ ป้องกันการแบน: ○
 • ทนต่อสารเคมี: ○
 • ทนน้ำมัน: ○
 • ความโปร่งใส: ◎
 • ความยืดหยุ่น: ◎
 • ทนต่อความร้อน: ○
 • จ่ายแรงดัน: ◎
 • ◎ = สามารถใช้ได้โดยไม่เกิดปัญหา
 • ○ = คิดว่าใช้ได้โดยไม่เกิดปัญหาแต่มีโอกาสเกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีเกรดพิเศษทนน้ำมันสูง 15-25 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 70
TOYOBLACK HOSE TOYOBLACK HOSE

( สายลมอเนกประสงค์ )

 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
พีวีซีอ่อน 6-19 รายละเอียดท่อตามขนาด -5 ถึง 60
HIT HOSE HIT HOSE

( สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ๐
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 5-10 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
HITRUN HOSE HITRUN HOSE

( สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบาและผิวลื่น )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 6-13 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
TOPRUN HOSE TOPRUN HOSE

( สายลมทนสะเก็ดไฟ )

 • กำจัดง่าย: ◎
 • ทนน้ำมัน: ๐
 • โค้งงอได้ดี: ◎
 • งานแรงดัน: ◎

◎ = Can be used without problem.
๐ = Probably usable, but there may be some issues.
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มม.) แรงดันใช้งาน (Bar) อุณหภูมิใช้งาน (°C)
Polyurethane 6-8 รายละเอียดท่อตามขนาด -20 ถึง 60
 
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
บริษัท เอ็ม.พี.ที ซัพพลาย จำกัด  93/78 ซอยเพชรเกษม 7  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600 โทร: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPT SUPPLY CO.,LTD  93/78 SOI PETCHKASEM 7 PETCHKASEAM ROAD, WADTAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 TEL: 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9แฟกซ์: 0-2458-1257
MPTSUPPLY@HOTMAIL.COM

EMAIL : mptsupply@hotmail.com